Sản phẩm của ngành Du lịch là gì?

Sản phẩm của ngành Du lịch được tạo nên bởi sự kết hợp các yếu tố tự nhiên; cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động du lịch tại một khu vực; một địa phương nào đó.

sản phẩm của ngành Du lịch
Tìm hiểu về sản phẩm của ngành Du lịch

Khái niệm sản phẩm của ngành Du lịch

Sản phẩm của ngành Du lịch bao gồm các dịch vụ du lịch, các hàng hoá và tiện nghi cung ứng cho du khách; nó được tạo nên bởi sự kết hợp các yếu tố tự nhiên, cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động du lịch tại một vùng, một địa phương nào đó.

Theo đó; sản phẩm của ngành Du lịch bao gồm những yếu tố hữu hình (hàng hoá) và những yếu tố vô hình (dịch vụ) để cung cấp cho du khách hay nó bao gồm các hàng hoá, các dịch vụ và tiện nghi phục vụ khách du lịch.

Sản phẩm du lịch = Tài nguyên du lịch + các dịch vụ và hàng hoá du lịch.

Phân loại sản phẩm của ngành Du lịch

Đối với bất kỳ sản phẩm nào của ngành Du lịch cũng nhằm thoả mãn nhu cầu của khách du lịch. Sản phẩm của ngành Du lịch có thể là sản phẩm đơn lẻ, có thể là sản phẩm tổng hợp; do một đơn vị cung ứng trọn gói hay do nhiều đơn vị kinh doanh cùng tham gia cung ứng.

– Sản phẩm đơn lẻ: Là sản phẩm do các nhà cung ứng đưa ra nhằm thoả mãn một nhu cầu cụ thể của khách. 

– Sản phẩm tổng hợp: Là sản phẩm phải thoả mãn đồng thời một nhóm nhu cầu mong muốn của khách du lịch.

Vai trò của sản phẩm du lịch
Sản phẩm nào của ngành Du lịch cũng nhằm thoả mãn nhu cầu của khách du lịch

Đặc điểm

Sản phẩm của ngành Du lịch có đầy đủ 4 đặc điểm của dịch vụ là:

– Tính vô hình: Sản phẩm của ngành Du lịch về cơ bản là vô hình (không cụ thể). Thực ra nó là một kinh nghiệm du lịch hơn là một món hàng cụ thể. Mặc dù trong cấu thành sản phẩm du lịch có hàng hoá.

– Tính không đồng nhất: Do sản phẩm du lịch chủ yếu là dịch vụ; vì vậy mà khách hàng không thể kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi mua; gây khó khăn cho việc chọn sản phẩm.

– Tính đồng thời giữa sản xuất và tiêu dùng: Việc tiêu dùng sản phẩm du lịch xảy ra cùng một thời gian và địa điểm sản xuất ra chúng.

– Tính mau hỏng và không dự trữ được: Sản phẩm của ngành Du lịch chủ yếu là dịch vụ như dịch vụ vận chuyển, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống…

Đặc điểm của sản phẩm du lịch
Sản phẩm của ngành Du lịch có đầy đủ 4 đặc điểm của dịch vụ

Với những chia sẻ trên; ta thấy rằng sản phẩm của ngành Du lịch là một phần không thể thiếu trong các dịch vụ du lịch. Do đó; nếu muốn làm việc ngành Du lịch tất yếu bạn phải hiểu rõ và khai thác một cách chính xác các sản phẩm đặc biệt này.