Thông tin liên hệ

  • Điện thoại: 0236 3650403(số nội bộ 301)
  • Email: khoadulich@duytan.edu.vn
  • Văn Phòng : 301, Khoa Du lịch – Đại Học Duy Tân
  • 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
  • Website: http://kdulich.duytan.edu.vn

Hỗ trợ