Những mốc thời gian quan trọng trong xét tuyển đại học 2024

Thí sinh cần lưu ý mốc thời gian đăng ký; điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển; thời gian nộp lệ phí đăng ký xét tuyển… trong xét tuyển đại học 2024.

mốc thời gian xét tuyển đại học 2024 bạn cần biết
Các mốc thời gian quan trọng trong xét tuyển đại học 2024 bạn cần biết